bsd_icon

PATNÈ KI FONDE

PWOGRAM UNIVERSITY OF NOTRE DAME HAITI

Pwogram Inivèsite Notre Dame Ayiti a se yon lidè mondyal nan batay kont filaryoz lenfatik. Bon Sel Dayiti se youn nan twa poto nan batay Pwogram lan kont LF an Ayiti, ki gen ladan tou pilil ki baze sou mas dwòg administrasyon (MDA) ak gerizon nan moun ki afekte ak sentòm yo nan LF.

MINISTÈ SANTI PIBLIK AK POPILASYON AYISYEN

Ministè Sante Piblik ak Popilasyon ayisyen an asosye avèk nou pou elimine LF ak IDD an Ayiti pou asire sèl nou an konfòme ak konpetitif ak estanda nasyonal pou konsomasyon dirèk moun.

SANT POU KONTW ANDL AK PREVANSYON MALADI

bsd_icon

PATNÈ AVOKA

ALYANS GLOBAL POU Ogmante NITRISYON

bsd_icon

patnè komèsyal yo

CARRIBEX SA

Carribex SA se yon sosyete manje ki asire pèp ayisyen an ka jwenn sèl nou an.

REBO SA

REBO SA se patnè nou nan distribisyon epi li ede nou delivre sèl nan mache ayisyen yo.

LES MOULINS D'HAITI

Les Moulins d'Haiti se pi gwo pwodiktè farin ble ak mayi an Ayiti e gouvènman ayisyen an posede li an pati.

bsd_icon

ZANMI teknik

Sèl CARGILL

Cargill te asosye avèk nou nan jwenn plant sèl pwosesis nou an kanpe ak kouri. Ekip sèl Cargill nan Bonaire te kontribye sèl inisyal yo te itilize pou pwodwi Bon Sel Dayiti.

DEVLOPMAN WIRTH

Ekspètiz Wirth nan bilding kay la ak endistri devlopman komèsyal te ede kwasans avansman teknik ak mekanik nou an.

bsd_icon

ZANMI VOLONTÈ

DELOITTE

Deloitte patnè avèk nou nan bay sèvis konsiltatif biznis.

abònman nan bilten nou an

Abònman epi n ap fè ou konnen sou tout nouvo dekouvèt nou yo.